Ludwig von Mises: Bürokrácia – Konklúzió

Tartalomjegyzék Konklúzió A bürokratikus vezetés és ellentéte, a profitalapú vezetés technikai jellemzőinek analízise támpontot biztosít, amellyel kiértékelhető a dolgok elvégzésének két rendszere a munkamegosztás alatt. A közigazgatásnak, a kényszer és erőszak államapparátusa kezelésének szükségszerűen formálisnak és bürokratikusnak kell lennie. Semmilyen reform nem törölheti el az állami hivatalok bürokratikus jellegét. Hasztalan lassúságuk és ernyedtségük miatt hibáztatni…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – Van-e bármilyen orvosság?

Tartalomjegyzék 7. Van-e bármilyen orvosság? 1. Múltbeli hibák El kell ismernünk a tényt, hogy eddig minden törekvés hiábavaló volt, amely a bürokratizáció és államosítás terjedésének megállítását tűzte ki célnak. Az elmúlt 27 évben, ami az után következett, hogy Wilson elnök a háborúba vezette Amerikát, hogy biztonságossá tegye a világot a demokrácia számára, a demokrácia egyre…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – A bürokratizáció pszichológiai következményei

Tartalomjegyzék 6. A bürokratizáció pszichológiai következményei 1. A német ifjúsági mozgalom Az értelmiségiek fintorognak Horatio Alger filozófiája hallatán. Mégis Horatio volt az, aki mindenki másnál jobban megragadta a kapitalista társadalom legjellemzőbb vonását. A kapitalizmus a rendszer, amelyben mindenkinek lehetőségében áll vagyont szerezni; mindenkinek végtelen lehetőséget biztosít. Természetesen nem mindenkinek kedvez a jó szerencse. Nagyon kevesen…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – A bürokratizáció társadalmi és politikai következményei

Tartalomjegyzék 5. A bürokratizáció társadalmi és politikai következményei 1. A bürokratizmus filozófiája Az ellentét, amellyel az emberek a szabadság korai küzdelmeiben szembetalálták magukat egyszerű volt, és mindenki meg tudta érteni. Az egyik oldalon a zsarnokok és támogatóik álltak; a másikon pedig a nép általi kormány hívei. A politikai konfliktusok különböző csoportok hatalmi küzdelmei voltak. A…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – A magánvállalatok bürokratikus vezetése

Tartalomjegyzék 4. A magánvállalatok bürokratikus vezetése 1. Hogyan tereli az állami beavatkozás és a profit gyengítése a bürokratizáció felé a vállalatokat Egyetlen magánvállalat sem fog a bürokratikus vezetési módszerek áldozatául esni, ha kizárólag a profitszerzés céljával működtetik. Már rámutattunk arra, hogy a profitrendszer alatt minden ipari aggregátumnak – mérettől függetlenül – lehetőségében áll az egész…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – A köztulajdonban levő vállalatok bürokratikus vezetése

Tartalomjegyzék 3. A köztulajdonban levő vállalatok bürokratikus vezetése 1. A mindent átszövő állami irányítás kivitelezhetetlensége A szocializmus – azaz minden gazdasági tevékenység teljes állami irányítása -kivitelezhetetlen, mivel egy szocialista közösség nem rendelkezne a gazdasági tervezés és számítás elengedhetetlen szellemi eszközével: a gazdasági kalkulációval. Az állam általi tervgazdálkodás elképzelése önellentmondásos. A szocialista termelésirányítás központi tanácsa tehetetlen…

Read More

Ludwig von Mises: Bürokrácia – Bürokratikus vezetés

Tartalomjegyzék 2. Bürokratikus vezetés   1. Bürokrácia az önkényuralmi kormányzat alatt Egy apró, primitív törzs esetén szabályszerűen a törzsfőnök kezében összpontosul minden törvényhozói, közigazgatási és bírói hatalom. Az ő akarata a törvény. Ő egyszerre bíró és végrehajtó. De ez megváltozik, miután a zsarnok sikeresen bővítette birodalma méretét. Mivel nem lehet mindenhol jelen, hatalma egy részét…

Read More