Hans-Hermann Hoppe: Az ember rövid történelme – Fejlődés és hanyatlás – A malthusi csapdától az ipari forradalomig

Hans-Hermann Hoppe Az ember rövid történelme Fejlődés és hanyatlás Tartalomjegyzék – A malthusi csapdától az ipari forradalomig: Gondolatok a társadalmi evolúcióról – I. Gazdaságelmélet A gazdaságelmélet számára egyértelmű a válasz a kérdésre, miként növelhetjük a vagyonunk és válhatunk gazdaggá. A válasz három alkotóelemből áll: az ember gazdaggá válhat (a) tőkefelhalmozással, azaz a közbülső „termelő” vagy „tőke”…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Jobboldali Libertarianizmus: A Realisztikus Libertarianizmus

A libertarianizmus logikailag konzisztens szinte minden kulturális, társadalmi és vallási attitűddel vagy erkölcsi elvvel. Szigorú logikával a libertárius politikai tan elválasztható minden egyéb megfontolástól; logikailag az ember lehet – és valójában a legtöbb libertárius ténylegesen – hedonista, kicsapongó, erkölcstelen, általánosságban a vallás és kiváltképp a kereszténység militáns ellensége – és még mindig lehet a libertárius…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Marxista és Osztrák osztályelemzés

Ebben a tanulmányban a következőkről lesz szó: Először ismertetni fogom a marxista történelem-elmélet kemény magját képező tételeket. Leszögezem, hogy lényegében mindegyikük helyes. Aztán meg fogom mutatni, miként származtatják ezeket az igaz tételeket a marxizmusban hamis kezdőpontból. Végül be fogom mutatni, miként adhat az osztrákizmus a Mises-Rothbard hagyomány alapján helyes, de kategorikusan különböző magyarázatot érvényességükre. Hadd…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A magántulajdon etikájának végső igazolásáról

Human Action című mesterművében Ludwig von Mises bemutatja és elmagyarázza a gazdaságelmélet teljes egészét, ahogyan az benne rejlik a cselekvés jelentésének fogalmi ismeretében és levezethető abból (valamint néhány általános, explicit módon bevezetett feltételezésből, amelyet a cselekvésnek teret adó empirikus valóságról alkottak). Ezt a fogalmi ismeretet a „cselekvés axiómájának” nevezi, és bemutatja, milyen értelemben kell a…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A természetes rend, az Állam és a bevándorlás problémája

I Az emberi együttműködés három tényező eredménye, melyek: az emberek közötti különbségek és/vagy a természetadta termelési tényezők földrajzi eloszlása; a magántulajdon (minden ember saját teste és kisajátításai, illetve birtokai feletti kizárólagos uralma) kölcsönös elismerésére alapuló munkamegosztás által elért magasabb termelékenység – az izolált önellátáshoz vagy az agresszióhoz, a fosztogatáshoz és az elnyomáshoz viszonyítva; és végül…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Miért bukik meg minden szocializmus

A szocializmus és a kapitalizmus radikálisan különböző megoldásokat kínál a szűkösség által előidézett problémára: nem kaphat meg mindenki mindent, amit szeretne, amikor szeretné, szóval hogyan döntjük el hatékonyan, ki fogja birtokolni és uralni az erőforrásainkat? A választott megoldás kulcsfontosságú dolgokról dönt. A különbséget jelentheti a bőség és az elszegényedés, az önkéntes csere és a politikai…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Miért Mises – és nem Hayek?

Kezdetnek hadd idézzek egy cikkből, amit régi barátom, Ralph Raico írt mintegy 15 évvel ezelőtt: Ludwig von Misest és F. A. Hayekot széles körben az évszázad legkimagaslóbb klasszikus liberális gondolkodóinak tartják. Emellett ők az Osztrák iskola két legismertebb közgazdásza. Nagy tudósok és nagy emberek voltak. Szerencsés voltam, hogy mindkettejük tanítványa lehettem… Viszont világos, hogy a…

Read More