Ludwig von Mises – Szabadság és tulajdon és más esszék

Olvasási idő: ~ 2 perc

Ludwig von Mises

Szabadság és tulajdon

és más esszék

 

A Mont Pelerin Társaságra nehéz idők köszöntöttek 1956-ban, amikor értelmük fényét elfordították a klasszikus liberalizmustól. Ludwig von Mises abban az évben arra használta beszédét, hogy elmagyarázza, miért rettenetes ez a trend. Nem utasított rendre senkit. Ehelyett maga mögött hagyta a napi eseményeket, hogy a gazdaság történelmének magával ragadó rekonstrukcióját tárja fel az ősi világoktól a jelenkorig. Megmutatta, hogyan lépjen túl az ember saját generációján, értse meg a valódi nagy problémákat és a teljes szabadság meghonosításának sürgető erkölcsi és gyakorlati szükségességét.

Karakteres stílusával és a nyelv mesterfogásaival Mises felvázolja a kapitalizmus természetét, feladatát és hatásait. Több, az Ipari Forradalmat övező mítoszt zúz szét, miközben megmutatja, miért lehetetlen a politikai szabadság a gazdaság felszabadítása nélkül, kiemeli a kormány és a piac közötti lényeges különbségeket, és szemlélteti, miként dönti romba a szocializmus a szabadságot.

 

Szabadság és Tulajdon

A középút politikája szocializmushoz vezet

Bérek, munkanélküliség és infláció

A reklám művészete

A gazdasági válságok okai

A kapitalizmus bukásának mítosza

Az egyenlőségről és az egyenlőtlenségről

A vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségről

Társadalomtudomány és természettudomány

A közgazdaságtan tanítása az egyetemeken