Lawrence W. Reed – Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról

Olvasási idő: ~ 74 perc

A nagy, nagy, nagy világválság

Annak érdekében, hogy helyesen megértsük a kor eseményeit, érdemes a Nagy Gazdasági Világválságra nem egy, hanem mint négy egymást követő, egybefonódott válságra tekinteni. A négy fázis a következő:[1]

  1. Monetáris politika és az üzleti ciklus
  2. A világgazdaság felbomlása
  3. A New Deal
  4. A Wagner-törvény

Az első fázis magyarázatot ad arra, hogy egyáltalán miért történt az 1929-es összeomlás, a másik három pedig azt mutatja, hogyan ártott a helyzeten az állami beavatkozás, és hogyan tartotta a gazdaságot kábulatban több mint egy évtizeden át. Vizsgáljuk meg mindegyiket sorjában.

[1] Hans F. Sennholz, “The Great Depression,” The Freeman, April 1975, 205. o.