Hans-Hermann Hoppe – Mi a teendő

Olvasási idő: ~ 50 perc

A Limitált Kormány Lehetetlensége

Nos, miután a védelmi monopólium a helyére került, sajátos logika kerül mozgásba. Minden monopolista hasznot húz a helyzetéből. A védelem ára emelkedni fog, és sokkal fontosabban, a törvény tartalma, tehát a termék minősége, meg fog változni a monopolista előnyére és mások kárára. A jogot eltorzítják, a védelmező pedig fokozatosan kizsákmányolóvá és kisajátítóvá válik. Pontosabban, a védelem területi monopolizációja következtében két tendencia jön létre. Az egyik a kizsákmányolás kiterjesztésére, a másik pedig a kizsákmányolás intenzívebbé tételére való hajlam.

Az eredetileg helyi intézmények, az Államok azzal velejáró hajlammal rendelkeznek – amelyet önérdek vezérel, tehát az, hogy több jövedelmet szeretnének, mint kevesebbet – hogy kiterjesszék területüket. Minél több alattvalót védelmez – vagy inkább kizsákmányol – az Állam, annál jobb. Az Államok – a területi monopolisták – közötti verseny eliminatív verseny: vagy én vagyok az emberek lehúzásának monopolistája, vagy pedig te.

Továbbá, számos Állam esetében az emberek könnyen elköltözhetnek. Viszont az Állam tekintetéből a populációveszteség egy zavaró probléma. Így hát, az Államok majdnem automatikusan konfliktusba keverednek egymással, és a konfliktus megoldásának egy módja, államista nézőpontból, a területi terjeszkedés, vagy háborún, vagy házasságon, és néha nyílt megvásárláson keresztül. Végső soron ezt a hajlamot csupán az egyedülálló világállam állítaná meg.

A második hajlam a kizsákmányolás intenzívebbé tétele. Az állami monopólium általi kizsákmányolás – lenyúlás – kiterjesztése magában foglalja az intenzívebbé tételt is, mivel minél kisebb az egymással versengő államok száma – azaz, minél nagyobb az Állam területe, – annál kisebb a költözés lehetősége. És egy Világállam esetében, akárhova is menjen az ember, az adózási és regulációs struktúra ugyanaz marad. Azaz, az elvándorlás fenyegetésének eltűnésével a monopolisztikus kizsákmányolás természetesen növekedni fog – ami azt jelent, hogy a védelem ára növekszik, míg a minősége csökken.