Hans-Hermann Hoppe – Marxista és Osztrák osztályelemzés

Ebben a tanulmányban a következőkről lesz szó: Először ismertetni fogom a marxista történelem-elmélet kemény magját képező tételeket. Leszögezem, hogy lényegében mindegyikük helyes. Aztán meg fogom mutatni, miként származtatják ezeket az igaz tételeket a marxizmusban hamis kezdőpontból. Végül be fogom mutatni, miként adhat az osztrákizmus a Mises-Rothbard hagyomány alapján helyes, de kategorikusan különböző magyarázatot érvényességükre. Hadd…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A természetes rend, az Állam és a bevándorlás problémája

I Az emberi együttműködés három tényező eredménye, melyek: az emberek közötti különbségek és/vagy a természetadta termelési tényezők földrajzi eloszlása; a magántulajdon (minden ember saját teste és kisajátításai, illetve birtokai feletti kizárólagos uralma) kölcsönös elismerésére alapuló munkamegosztás által elért magasabb termelékenység – az izolált önellátáshoz vagy az agresszióhoz, a fosztogatáshoz és az elnyomáshoz viszonyítva; és végül…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Az arisztokráciától a monarchián át a demokráciáig

Hans-Hermann Hoppe Az ember rövid történelme Fejlődés és hanyatlás Tartalomjegyzék   Az arisztokráciától a monarchián át a demokráciáig   A következőkben egy történelmi rejtvényt vagy fejtörőt szeretnék röviden felvázolni, amit aztán megkísérelnék valamelyest kifejtve megoldani és megválaszolni. Ám előtte röviden ismertetni kell néhány általános, elméleti megfigyelést. Az emberek nem élnek természetes harmóniában egymással. Ehelyett újra…

Read More

Murray Rothbard – Az Állam anatómiája

PDF Tartalomjegyzék Ami nem az Állam Ami az Állam Ahogyan az Állam fenntartja magát Ahogyan az Állam felülmúlja saját korlátait Amitől az Állam fél Ahogyan az Államok egymáshoz viszonyulnak Történelem, mint verseny az állami hatalom és a társadalmi hatalom között   Ami nem az Állam Az Államot majdnem egyöntetűen a szociális szolgáltatások intézményének tartják. Néhány gondolkodó…

Read More

Az igazság a Télapóról

Blogján Deliága Éva gyermekpszichológus kiválóan demonstrálja, miként reprodukálja önmagát a gyermekkori trauma: Mostanában szárnyra kaptak olyan hírek, hogy rosszat tesznek azzal a szülők, ha a Mikulással hitegetik gyermeküket, hiszen milyen szörnyű csalódás lesz majd a gyermeknek, ha rádöbben a nyers valóságra. Nem lenne jobb megelőzni mindezt azzal, hogy nem is ámítják a szülők az éj leple alatt ajándékot…

Read More

A science-fiction hatása a politikai gondolkodásra

Science-fiction művekben gyakori a világállam jelensége. A Mass Effect világától a Star Trek univerzumáig, újra és újra megtalálhatjuk a nemzetállamok megszűnése utáni, egy kormány alatt egyesült emberiség népét, amely így végre nem áll háborúban önmagával, a Földre – illetve az emberiség összes többi kolóniájára – pedig eljött a béke és együttműködés, a közös erőfeszítés korszaka. Valóban…

Read More

Szemelvények az Alaptörvényből

Az elmúlt két napban hiába kerestem, egyszerűen senki sem írt eléggé alávaló és hazug cikket. A magyar társadalom, mint bántalmazott feleség siránkozik az állam szadista módszereiről, míg hűen hiszi, hogy majd a következő választásnál jobb lesz –  ha a másik párt lesz hatalmon, akkor nem fog verni és kihasználni az állam. Az idő borús, és…

Read More