Bár igaz, hogy az ország számos problémáját közvetlenül az állami beavatkozás okozza, és számos jelenségre mutathatunk rá az oktatástól a munkaerőpiacig, amely megnyomorítja és ellehetetleníti az átlagos magyar polgár mindennapjait, helytelen volna kizárólag az államot hibáztatni, amikor a társadalom problémáit elemezzük.

Példának okáért, az állam nem tiltja, hogy az emberek olvassanak, a KSH adatai alapján pedig a kiadott könyvek száma mégis történelmi mélységekbe zuhant. Persze vitatható, hogy ezzel együtt a könyvolvasók száma is zuhant, hiszen lehetséges, hogy mindenki Kindle-n olvassa angolul az irodalmát. Egyrészt ez még mindig nem javít túlságosan a helyzeten, mivel teljesen más idegrendszeri hatása van a papír- és az elektronikus könyvnek, másrészt pedig mindenki saját szemével láthatja a járványszerű műveletlenség és írástudatlanság jelenlétét, aki bármilyen magyar kommentfelületen hozzászólásokat olvas, vagy beszélgetésbe elegyedik változatos számú és hátterű honfitársával.

Screenshot 2016-05-24 20.36.42

Igazság szerint a társadalom gazdasági és politikai helyzete kéz a kézben jár a társadalom viselkedésbeli természetével. Teljesen természetes, hogy vérszomjas, korrupt és egyre növekvő állam fog hatalmasodni olyan emberek fölé, akik tudatlanok, akik nincsenek tisztában a gazdaság és a politika alapvető természetével és nem hajlandóak befogadni és kritikusan elemezni az álláspontjukkal ellentétes információt, akik istenítik, amikor az állam őket segíti mások kárára, tehát akik műveletlen vademberek.

Ezzel szemben az éppoly természetes, amikor az államhatalom minimálisra csökken olyan emberek felett, akik civilizációs erényekkel rendelkeznek, tehát akik értékelik a filozófiát, akik értelmi, nem pedig érzelmi alapon hoznak ítéletet, akik képesen önmaguk vizsgálatára és fegyelmezésére, akik önerőből, másokkal együttműködve kívánnak élni, büszkeséggel, bátorsággal és becsülettel, tehát akik civilizált polgárok.

A vadember boldog, ha erőszak veszi körül, és inkább tűri az egyre növekvő erőszakos államhatalmat, minthogy együttműködjön a civilizált polgárral, aki csökkenteni kívánja azt. Míg az állam hatalmas, reménykedhet, hogy az néha a vadember érdekében használja a legális kényszer fegyverét, míg ha a polgár győzedelmeskedik, biztosan versenyhátrányba kerül. Ezzel szemben, a civilizált polgár harcolni fog az államhatalom csökkentéséért, mivel az ellehetetleníti a becsületességet, a saját alapelvei szerint való élet lehetőségét, és egyre inkább elpusztítja az együttműködés és az értékteremtés lehetőségét.

De a polgári szellem kizárólag folyamatos gyakorlással és erőfeszítéssel hozható létre, míg az előbbi az entrópia és a passzivitás gyümölcse. A polgári szellem akkor képes fejlődni, ha az ember elemzi önmagát, tudatosítja céljait, viselkedését pedig a céljai elérése érdekében változtatja objektív tények alapján, megtisztítva önmagát mindentől, ami pusztító. A vadember lelke ezzel szemben a passzivitásból táplálkozik. Magába szív minden hangot, amely azt suttogja, nem ő felelős saját életéért, hanem a rendszer és a körülmények taszították bele; egy gonosz gépezet rabszolgája, amely ha megszűnne, azzal megszűnne az ő szenvedése és társadalmi vagy szellemi korcsból teljes, boldog lénnyé válna, az ellenség pedig minden, amely építi és fenntartja a rendszert, aki sikereket ér el benne, aki végső soron a civilizált polgár.

Itt, az Ellenpropaganda oldalán olyan tényekről beszélünk, és olyan érveket sorakoztatunk fel, amelyek talán csak évtizedek vagy évszázadok múlva valósulnak meg teljességükben. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről beszélünk, miközben a középkor fertője vesz körbe minket. De mint ahogyan a jövő gazdasági és politikai tényezőkből áll, úgy zárja az magába a kulturális, társadalmi vagy viselkedésbeli jellemzőket is, és ahogyan magunkévá tesszük azt a tudást, amely a jövő társadalmának alapjaként szolgálhat, úgy sajátíthatjuk el azt a viselkedést is, amely az polgári szellemiség végső megtestesülése.

Ezért bővül az Ellenpropaganda egy új témakörrel, a személyiségfejlődés kérdésével, amely a fenti érvelést követve tökéletesen beilleszthető az eddigi bejegyzések világába.

Másrészt pedig az a végcélunk, hogy elterjesszük a tulajdonjogi értelemben vett szabadság filozófiáját és az önkéntes interakció felsőbbrendűségének elvét, amely cél sokkal egyszerűbben megvalósítható példán, nem pedig beszéden át. Ha a magyar libertariánus közösség a kultúra és a társadalom legkiemelkedőbb tagjaivá válnak, sokkal vonzóbb lesz a gondolatvilág beavatatlanok számára, és sokkal inkább szeretnének sikeres, boldog és céljaikat megvalósító emberek csoportjába tartozni.

Ylt9bg0.jpg

Számos olyan fiatal férfival találkoztam az évek során, akik képtelenek voltak érvényesülni a szexuálpiaci versenyben. Egyikük sem volt szörnyű vagy kibírhatatlan személy, épp ellenkezőleg: az átlagosnál valamivel magasabb intelligenciaszinttel bírtak, képesek voltak fenntartani egy beszélgetést olyan témákról is, amiket nehéz megérteni és érdemben hozzászólni, általában középosztályból származtak, nem volt semmi extrém személyiségzavaruk, mint drogfüggőség vagy erőszakosság.

Viszont másik szempontból tekintve rájuk, számos olyan tulajdonság híján voltak, amelyek létfontosságúak a szexuális piacon való sikerek eléréséhez. Azon kívül, hogy partizni jártak, videojátékokkal játszottak vagy épp filmeket és sorozatokat néztek végtelen órákon át, kevés saját személyiséggel rendelkeztek. Hiányzott az identitásuk, amit mémekkel kívántak helyettesíteni, a beszélgetéseket pedig a popkultúra éppen virágzó terméseire építették.

Ha a nők viselkednek így, és az égvilágon semmi hasznosat nem kezdenek az életükkel, azon kívül, hogy iskolába vagy valami alacsonyszintű munkába járnak, hazamennek, pihennek és Facebookoznak, majd újrakezdik az egészet, a férfiak döntő többsége – akiknek nem számít a minőség – érdeklődni fog irántuk, kizárólag azon erényükből kifolyólag, hogy funkcionális reprodukciós rendszerrel rendelkeznek. A férfiak esetében ezzel szemben nem így van. A nők szemében nem kizárólag az számít, hogy egy férfi hogyan néz ki, hanem az is, hogy az az ember milyen tevékenységeket végez, mivel a nők számára egészen más tulajdonságokat kell keresniük a másik nemben a sikeres túlélés végett – nem kizárólag azt, hogy a férfi fizikailag egészséges utódot nemz, hanem azt is, hogy  képes lesz-e győzedelmeskedni az erőforrásokért vívott versenyben.

Ahhoz, hogy az ember kiléphessen ebből az életből, ellen kell állnia az entrópiának és időt és energiát kell fektetnie abba, hogy létrehozzon magának egy saját identitást. Az identitás azzal kezdődik, hogy tudással rendelkezik olyan témákról, amikkel képes fenntartani egy beszélgetést. Egyetlenegy nőt sem fognak érdekelni a videojátékok. Ez nem azt jelenti, hogy idővel nem lehet bemutatni a kettőt egymásnak, és azt sem, hogy teljesen ki kell iktatni őket az életünkből, de a játékoknak van egy negatív asszociációja (és egyáltalán nem alaptalanul), amely csak rontja az ember helyzetét. Olyan tudást és érdeklődési köröket kell az embernek kiépítenie, amiről képes hozzáértően és érdekfeszítően beszélgetni. Az érdekfeszítő beszélgetések pedig érdekes személyiséget teremtenek.

Screenshot 2016-05-25 07.32.21.png

Ehhez az kell, hogy az ember elkötelezze magát a személyiségfejlődés mellett és kitűzze céljának azt, hogy hetente legalább egy könyvet – de legminimálisabban havonta kettőt – elolvas, majd elmenjen a könyvesboltba vagy a könyvtárba, és elkezdjen belemélyülni egy számára szimpatikus tudományágba. (Vagy tanulmányozza szorgalmasan az Ellenpropaganda bejegyzéseit.) Ajánlott könyvek listája.

Az egyéniséget építendő, az embernek ki kell fejlesztenie legalább egy hobbit. A hobbi célja nem csupán a szabadidő kitöltése, hanem valami kézzelfogható és mások szemében is értékes dolog létrehozása. Kezdve az edzéstől, az ember állóképességének és erejének fejlesztésétől művészeti tevékenységeken át olyan gyakorlati tevékenységekig, amelyekhez technikai ismeretek szükségesek, és hasznos végterméket hoznak létre, a választás során a cél az ember identitásának kiterjesztése és bővítése olyan tevékenységekkel, amelyek értéket hoznak létre. A hobbikat természetesen össze is lehet kapcsolni az előbb említett megszerzendő ismeretekkel, de szem előtt tartva az ismeretszerzés elsődleges célját: az élvezetes beszélgetések lehetővé tételét.

Végül pedig az embernek élettapasztalatot kell gyűjtenie, kilépni a komfortzónából és megtapasztalni olyan dolgokat, amelyek szintén hozzáadnak az identitásához. Hegymászás. Gyalogtúra Lengyelországba. LSD. Madárpóksimogatás. Mittudomén. De az ember nem fog előrehaladni, ha kizárólag gyűjti magába a tudást, és nem tapasztalja meg valóban a világot, nem gyakorolja, hogyan kell átszakítani a saját gátjait és viszolygásait. és olyan vizeket evezni, amelyektől eddig távol tartotta magát.

Tehát az embernek ki kell iktatnia a káros szokásokat, és helyébe produktív és értékteremtő szenvedélyeket kell kifejlesztenie. Ahelyett, hogy online vesztegetné el egész életét, fogjon egy könyvet, és tanuljon. Figyeljen továbbá a saját egészségére, a rendszeres, napi körülbelül 8 óra alvásra és a helyes diétára. Eddzen, ami növeli az önbizalmat, elősegíti az önuralmat és eltünteti a szorongást.

Mindeközben pedig ne mások miatt, hanem önmaga miatt végezze ezeket a tevékenységeket, ráébredve arra, hogy ez az egyetlen út a kiegyensúlyozott, boldog és önbecsülést lehetővé tevő élethez, függetlenül bármilyen romantikus kapcsolat meglététől.

Ezek a kezdő lépések, amikkel az ember megszerezte a hatalmat önmaga felett. Ezek nélkül bármiféle szexuálpiaci sikerekre való törekvés teljesen hiábavaló, mivel a férfiasság alapvető eleme a dominancia, ő pedig még önmagát sem képes uralni. De miután az ember saját kezébe vette élete irányítását, és saját lelkének kapitányává vált, mint ahogy azt William Ernest Henley írta, tovább építheti saját személyiségének szociális részét.

A kötelező olvasmányok:

  • Machiavelli: A Fejedelem
  • Szun-Ce: A Háború Művészete
  • Robert Greene: Az Erő 48 Törvénye [nem biztos, hogy elérhető magyarul]
  • Ayn Rand: Veszett Világ
  • Dale Carnegie: Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket

Ezeken keresztül az ember lebonthatja eddigi elképzeléseit a társadalmilag elfogadott vagy politikailag korrekt emberi viselkedésről, és felépíthet egy sokkal dominánsabb, erőteljesebb, hatalmat birtokló ént, aki képes a saját céljait megvalósítani a társadalmi interakciókon keresztül, ahelyett, hogy ő valósítaná meg mások céljait bármiféle ellenszolgáltatás nélkül.

A történelem során mindig a dominancia volt a férfiasság, a vezérek és hadurak fémjele, egészen addig, amíg az addig is veszélyes és őrült társadalmi intézmény, az állam szabadon használhatóvá vált a nők számára, akik aztán csecsemők millióit gyilkolták le, világszerte hatalomra juttatták a baloldalt, elpusztították a szabad piacot annak fényében, hogy ők is alkalmazkodhassanak egy számukra ellenséges környezethez, elpusztították a házasság intézményét, divattá és erénnyé tették az egyszülős családot és muszlim bűnözők millióinak adták át tálcán országukat és kultúrájukat, együtt a dolgozó populáció jövedelmével. És addig, amíg a férfiak nem képesek ismét megtanulni a dominancia művészetét, addig ez csak terjedni fog, egészen odáig, amíg az Iszlám meg nem kaparintja a hatalmat Európa felett és átveszi a nőiesített nyugati férfiak helyét.

Ezután az emberben természetes módon megjelenik egy érezhető önbecsülés, mivel létrehozott tényszerűen, objektíven becsülendő értékeket. Az önbecsülés pedig megtiltja az ember számára, hogy olyan emberek társaságát keresse, akik toxikusak, vagy akik nem nyújtanak semmiféle értéket. Ez igaz mind a romantikus mind bármilyen más kapcsolat esetén: kizárólag akkor van bármi értelmük, ha haszonnal járnak, és a két fél értéket ad egymásnak értékért.

Párkapcsolatok esetében ez főként igaz. Attól függően, hogy az ember mit vár el a másik féltől, felül kell vizsgálnia, milyen értékeket kap. Ha hosszú távú kapcsolatot szeretne, meg kell vizsgálnia, a másik milyen személyiségjegyekkel, értékekkel és erényekkel rendelkezik, mint önismeret, bátorság, integritás, helyes értékrendek, önbecsülés, tudásvágy vagy ismeretek széles tárháza, amelyre építhető egy kötelék két elme között.

A gyakorlati kérdésekbe nem kívánok belemenni – egyrészt nem szükséges, az ember magától is kitanulhatja, és ha a föntebb említett utat bejárja, sikerrel is jár, másrészt pedig biztos vagyok benne, hogy arról már millióan írtak. Azt azért mindenképp megjegyezném, hogy az embernek teljesen tilos elfogadnia párkapcsolati tanácsot nőktől, vagy olyan felületről, ami köztiszteletnek örvend. Nem azért, mert a nők nem lennének tisztában azzal, hogy mit várnak el egy férfitól (bár mivel az önismeret egy kihalt jelenség, egyre gyakrabban ez a helyzet), hanem azért, mert egy nő számára pontosan az fogja meggyilkolni a férfi iránt érzett vágyat, ha neki kell felvállalnia a domináns szerepet, irányítani a másikat, és megmondani neki, hogy mit tegyen.

Mivel a digitális kor gyermekei vagyunk, azt is hozzátenném, hogy mindenki felejtse el az online beszélgetéseket. Lehetetlen vonzalmat ébreszteni Facebookon keresztül; a siker egyetlen útja a személyes interakció, míg az online felületek kizárólag azok megszervezésére valók.

Végül pedig azt is hozzátenném, hogy az elején taglalt lépések nélkül, azt remélve, hogy elég gazdagnak vagy sikeresnek lenni a szexuálpiaci győzelem érdekében, az ember oda fog eljutni, hogy vacsorát vásárol a kiszemelt hölgynek, és mindenféle ingyen javakkal lepi el, aki abban dúskál egy darabig, majd hátat fordít, az éjszakát pedig egy sokkal dominánsabb férfival tölti. A siker nem a vonzerő kulcsa, csupán felerősíti azt. És aki ezt nem vési az elméjébe, talán úgy járhat, mint aki esténként hosszasan aggódik, miért késik az asszony, amikor csak a “barátnőivel” ment el csajos estét tartani, és a férjre hagyta a gyermeket, aki talán vér szerint nem is az övé.

Ide kattintva támogathatod az oldal fenntartását.

 

Kommentek